Welkom

Positive Action is een (bewezen) effectief programma waarmee gewerkt kan worden aan de (door-)ontwikkeling van een positief leer- en leefklimaat. Het programma is niet alleen gericht op het ontwikkelen en in stand houden van positieve relaties tussen alle betrokkenen zoals leerlingen, professionals, ouders, stage en werk (het klimaatprogramma), maar heeft ook voor elke leeftijd activiteiten en lessen ontwikkeld. Positive Action kan daardoor, leeftijdsspecifiek, ingezet worden binnen de kinderopvang, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. Onderzoek laat zien dat het programma een positief effect heeft op zowel gedrag als studieresultaten.

Positive Action is een programma dat oorspronkelijk ontwikkeld is door Positive Action Inc. in de Verenigde Staten. Het programma is geschikt gemaakt voor de Nederlandse context door Stichting Leren & Leven (www.lerenenleven.nl)

Wat is het?

Positive Action richt zich op het versterken van de intrinsieke motivatie van kinderen/jongeren om positief gedrag te laten zien. Iemand met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen staat stevig in de wereld. Kinderen en jeugdigen leren hoe je denken en doen invloed heeft op het gevoel dat je over jezelf hebt en op de (relaties met) mensen om je heen.

Voor wie?

Positive Action is ontwikkeld voor verschillende doelgroepen van kindcentrum tot en met MBO. Een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Positive Action is dat alle verschillende leefomgevingen van kinderen en jongeren logisch op elkaar aansluiten en daardoor worden gestimuleerd samen te werken.

Hoe werkt het?

Een implementatieproces is altijd maatwerk. Leren & Leven verstrekt de noodzakelijke materialen en is daarnaast betrokken middels trainingen, workshops en/of begeleidingsuren. Bij een uitgebreid implementatieproces worden alle belangrijke betrokkenen in en rondom de school betrokken.

De basis

De filosofie van het programma is: "Wanneer we positief denken en doen, voelen we ons goed over onszelf en er is altijd een positieve manier om iets te doen".

Deze filosofie wordt geïllustreerd aan de hand van de Denken-Doen-Voelen cirkel. De cirkel gaat ervan uit dat onze gedachten leiden tot de dingen die we doen en dat de dingen die we doen leiden tot hoe we ons voelen. Hoe we ons voelen heeft vervolgens weer invloed op wat we denken.

De cirkel kan positief of negatief zijn. Leerlingen leren hoe ze zelf kunnen kiezen voor een positieve cirkel en hoe dit invloed heeft op henzelf en op de (relaties met) mensen om hen heen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is "behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden."

De basisfilosofie komt in alle componenten van het programma terug (onder andere in de lessen, bij de schoolbrede implementatie en bij de ouderbetrokkenheid).

De zes thema's

  • Wie ben ik?
  • Gezond denken en gezond zijn
  • Hoe zorg ik voor mijzelf?
  • Hoe ga ik om met anderen?
  • Eerlijk tegenover mijzelf en anderen
  • Jezelf blijven ontwikkelen

Positive Action gaat over alles wat je bent
Fysiek, intellectueel, sociaal en emotioneel

Meer weten?

Als u onderstaande gegevens invult, nemen wij graag contact met u op. Ook kunt u een brochure downloaden.

Brochure Kindcentra april 2016 Brochure Positive Action MBO Positive Action primair onderwijs