Voortgezet onderwijs / MBO

Leren & Leven investeert in de intrinsieke motivatie van leerlingen en studenten om hun unieke talenten tot ontplooiing te brengen. Waarbij zij zichzelf durven en kunnen zijn, durven te kijken naar hun talenten én hun uitdagingen en leren samenwerken en samenleven met anderen. Het programma heeft zowel een klimaatprogramma als (per onderwijssoort en leerjaar) interactieve lessen om te werken aan deze doelstelling. Als de sfeer op de opleiding goed is, iedereen er met plezier komt, leert en werkt kunnen leerlingen en studenten zich optimaal ontwikkelen. Onderzoek heeft meermalen aangetoond dat het programma een positief effect heeft op zowel gedrag als studieresultaten en daarnaast het werkplezier van docenten vergroot. Ook op de langere termijn.

Ervaringen uit de praktijk

In de video hiernaast vertellen leerlingen van het Drenthe College over hun eerste ervaringen met Positive Action.

Hoe werkt het?

De implementatie van Leren & Leven is maatwerk. In een oriënterend gesprek worden de mogelijkheden van het programma en uw situatie besproken om te zien of er een goede match is tussen uw doelstellingen en de werkwijze van Leren & Leven.
Trainingen en begeleiding maken onderdeel uit van het werken met Leren & Leven. Hoe een en ander er uit zou kunnen zien, leest u op de "Hoe werkt het?" pagina.
Lees meer

Het effect

Leren & Leven is in de VS uitgebreid op haar effectiviteit onderzocht en heeft op grond van haar resultaten de hoogst mogelijke status bereikt (modelprogramma). Lange termijn effecten (ook na afronding van de opleiding) zijn aangetoond met betrekking tot studieresultaten, gedrag, zelfbeeldontwikkeling en schoolklimaat. Negatief gedrag is aantoonbaar afgenomen. In oktober 2013 is in de VS een meta analyse gepresenteerd van de uitkomsten van effectonderzoek van 17 anti-pest programma's in de VS. Leren & Leven komt daaruit naar voren als effectief voor het aanpakken en voorkomen van pestproblematiek.
Ook in Nederland is onderzoek onderdeel van het programma om de resultaten zichtbaar te maken. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Leren & Leven of download de brochure over het onderzoek naar Positive Action.
Download Effectiviteit Positive Action

Materialen

De docent/mentor heeft de beschikking over geheel uitgewerkte lessen. Deze zijn zowel op papier als in de digitale omgeving beschikbaar. In deze digitale omgeving vindt de docent de PowerPoints die de lessen ondersteunen. Ook is er rechtstreeks toegang tot video's die in de lessen verwerkt zijn. De docent kan werkbladen digitaal delen met zijn leerlingen. Verder zijn er natuurlijk posters en andere materialen ontwikkeld die de lessen maar ook het schoolbreed implementeren van Leren & Leven ondersteunen. Elke leerling heeft een eigen activiteitenlogboek waarin alle werkbladen zijn opgenomen voor zowel individuele als groepsopdrachten. Klik hier voor een indruk van de materialen.
Download Sfeerbeeld materialen

Meer weten?

Als u onderstaande gegevens invult, nemen wij graag contact met u op. Ook kunt u een brochure downloaden.

Leren Leven in het mbo Leren Leven in het primair onderwijs Leren Leven in het vmbo